1. Τα ναρκωτικά μπορούν να επηρεάσουν

την ψυχική μας ζωή (τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά και την αντίληψη);

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι