4. Τα ναρκωτικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα για όλους;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι