Σωστά, επειδή επηρεάζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις, την κρίση και την αντίληψη του χρήστη και, επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν εθισμό!!!