14. Αν κάποιος έχει προηγουμένως φάει καλά, μπορεί να πιει πολύ χωρίς να μεθύσει;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι