Σωστά!!! Ο χρήστης εισπνέει πιο βαθιά τον καπνό και τον κρατά περισσότερο στους πνεύμονές του, ένα τσιγαριλίκι κάνει ζημιά που κάνουν τρία με πέντε τσιγάρα (σε σχέση με το μονοξείδιο του άνθρακα και την πίσσα).