32. Αν η έκσταση μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο, υπάρχει λόγος να την αποφεύγω;

 

                                                    Α.  Ναι

                                          Β.  Όχι