34. Η έκσταση μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι