41. Κινδυνεύω λιγότερο αν εισπνέω από τη μύτη ή καπνίζω ηρωίνη;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι