42. Πώς αισθάνεται κανείς αφού κάνει χρήση ηρωίνης;

                                                    

                                                                                   Δείτε την απάντηση