43. Υπάρχουν αρνητικές συνέπειες που είναι ορατές στους άλλους

μετά την έναρξη του καπνίσματος;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι