46. Αν εισπνέουμε τον καπνό από το τσιγάρο που καπνίζει

κάποιος άλλος είναι επικίνδυνο;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι