42. Πώς αισθάνεται κανείς αφού κάνει χρήση ηρωίνης;

                                                    

Δείτε την απάντηση