3. Η επίδραση της ουσίας αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι