Πολύ σωστά!!! Οι ουσίες αυτές είναι τοξικές και η εισπνοή τους μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικές βλάβες. Επιπλέον, οδηγεί σε μια κατάσταση παρόμοια με τη μέθη, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.