25. Το τσιγαριλίκι βλάπτει την υγεία λιγότερο από το τσιγάρο;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι