Αντιθέτως. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η νικοτίνη δεν φέρνει πραγματική χαλάρωση ή μείωση του στρες. Αποδείχτηκε ότι αυτό που οι καπνιστές αντιλαμβάνονται ως χαλάρωση ή μείωση του στρες στην ουσία είναι μετριασμός των συμπτωμάτων στέρησης. Τα συμπτώματα στέρησης (νευρικότητα, ανησυχία, αδυναμία αυτοσυγκέντρωσης) εκλαμβάνονται ως αρνητικά, άρα η εξάλειψη ή μείωση τους με το κάπνισμα εκλαμβάνεται ως ευχάριστη και ανακουφιστική.