45. Είναι εύκολο να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι