11. Είναι επικίνδυνο να εισπνέει κανείς χρώματα, κόλλες ή αέρια;

 

                                                    Α.   Ναι

                                          Β.   Όχι